Ученията / Хипсосъзнание / Дишане

Hypsoconsciousness

Как състоянието на бдителност ни помага? Как да го постигнем? С дишане!

Има много начини да повишим нивото на съзнанието си и един от тях е дишането. Когато дишаме съзнателно ние постигаме коренно различно психическо състояние в сравнение с моментите, когато дишаме  автоматично или механично.

Понятия

Hypsoconsciousness - BreathingДоброволното дишане води до повишаване нивото на съзнанието, и индивидът стига до състояние на пробуждане. Терминът “Хипсосъзнание” изразява есенцията на този метод- повишаване НИВОТО НА СЪЗНАНИЕТО.

Упражненията в Хипсосознание са насочени към пробуждане на личността и развитие на “Аза”.

Постигането на това състояние ни позволява да разберем:

 • Каква всъщност се случва
 • Какво трябва да преодолеем, за да облекчим тревожността
 • С каква вътрешна нагласа трябва да посрещаме различните обстоятелства в живота си

Има различни практики за повишаване нивото на съзнанието, но ние ще започнем с възпитание на дихателния процес чрез няколко упражнения.

Нека първо се опитаме да отговорим на следните въпроси:

 • Какво е дишане?
 • Как влияе дишането върху настроението и психическото ни състояние?
 • Какви предимства ще донесе превъзпитанието на дишането?

Душевното ни състояние, настроението и въображението ни зависят от това, как дишаме. Човек, който диша дълбоко, винаги притежава по-голяма психическа и биологична енергия. Повърхностно дишащият обикновено е неуверен и физически слаб.

Правилното дишане е един от определящите здравословни фактори, то балансира нервната система и емоциите, поддържа  остротата на ума.

Процесът на дишане е единствената вегетативна (непроизволна) жизнена функция, която може да бъде повлияна от волята ни. Това ще рече, че ако съзнателно дишаме дълбоко, то подчиняваме нашата вегетативна система на волята си.

Възпитанието на дишането ни позволява да упражним влиянието на волята си над емоционалните си реакции, които обикновено са извън контрол.

Нашата ментална и емоционална дейност са взаимосвързани чрез процеса на дишане. Когато сме спокойни дишането ни е ритмично, меко и бавно; когато сме напрегнати потокът на дишането се накъсва, то става неритмично и повърхностно; когато сме в състояние на емоционален шок, дишането е затруднено, чувстваме, че се задушаваме. Когато сме съсредоточени, дишаме плавно и без прекъсвания, а когато позволяваме на разума си да блуждае, процесът на дишане става неритмичен и разхвърлян.

Упражнения

Какво целят дихателните упражнения?

Дихателните упражнения ни помагат в следното:

 • Повишаване нивото на съзнанието.
 • Укрепване на нервната система.
 • Постигане състояние на отпускане, равновесие, тишина и спокойствие.
 • Позитивна промяна в психическото състояние.


Упражнение №1 – Утринно дишане

Изпълнявайте упражнението сутрин, преди да започнете деня, за да повишите нивото на жизнената си сила:

1–ви етап: застанете прави, затворете очи, съберете пети и стъпала, гърбът е изправен, брадичката вдигната. Съберете дланите на ръцете на нивото на стомаха, като  върховете на пръстите се докосват.

2–и етап: започнете да вдишвате леко издувайки стомаха си, като едновременно повдигате ръцете си нагоре, докато палците стигнат нивото на брадичката.

3-и етап: продължете движението на ръцете встрани и назад до изпъването им. Това е моментът, в който дробовете са пълни. Задръжте въздуха за няколко секунди.

4-и етап: започнете да издишвате въздуха през устата като отпускате бавно ръце встрани. Когато ръцете докоснат бедрата, издишването трябва да завърши.

5-и етап: пауза за почивка преди повторение на цикъла.

Es necesaria una versión más moderna del Adobe Flash Player.

getflashplayerGet Adobe Flash player

Упражнение №2 – Пълно дишане

Застанете с леко разтворени стъпала, главата да е изправена, брадичката вдигната. Започнете да вдишвате като леко издувате корема. Продължавайте вдишването докато не почувствате дробовете си пълни; след това разширете гръдния кош, което естествено ще прибере корема. При издишване се старайте леко да пристягате корема, за да изтласкате докрай останалия въздух.

Това е  жив пример за подобно упражнение.

Es necesaria una versión más moderna del Adobe Flash Player.

getflashplayerGet Adobe Flash player

Упражнение №3 – Неуловимо дишане

В право, седнало или легнало положение, дишайте и се старайте да “почувствате” въздушния поток като се концентрирате върху повдигането и спадането на гръдния кош. Представете си как дробовете ви се пълнят и  изпразват като балон. Продължете така, докато не се слеете с ритъма на дишането си. Сега опитайте да забавите дишането, докато то не стане напълно неуловимо и безшумно. Продължете, докато не постигнете вътрешен покой и не трансформирате позитивно емоционалното си и ментално състояние.

Това е  жив пример за подобно упражнение.

Es necesaria una versión más moderna del Adobe Flash Player.

getflashplayerGet Adobe Flash player

План на упражненията

За по-добра представа за резултата от това обучение, моля попълнете първата фаза на самопреценката.

Цели:

Ученикът ще може да постигне следното:

 • Повишаване на способността за концентрация на вниманието.
 • Постигане на спокойствие и равновесие, намаляване на напрежението.
 • Поддържане на високо енергийно ниво. 
 • Повишаване на менталния тонус.


Етапи:

Първа седмица:

 • Упражнение: сутрешно дишане
 • Продължителност: 10 минути 
 • Честота: всяка сутрин след събуждане

Смисълът на този етап е да се повиши нивото на съзнанието още в началото на деня чрез жизненната енергия, която получаваме от Природата в процеса на целенасочено дишане. Това упражнение повдига менталния тонус и натрупва енергийни запаси за целия ден.

Втора седмица:

 • Упражнение: Пълно дишане
 • Продължителност: 5 - 10 минути
 • Честота: веднъж дневно.

В този период вниманието се съсредоточава върху разширяването и свиването на гръдния кош. Целта е, с усилване ефективността на дишането и проветряване на дробовете, да се постигне промяна в негативните и/или еуфорични състояния.

Трета седмица:

 • Упражнение: неуловимо дишане
 • Продължителност: 5 - 10 минути
 • Честота: веднъж дневно

На този етап се цели постигане на самоконтрол, отпускане и сливане с ритъма на дишане.

Четвърта седмица:

Изпълнявайте упражненията по избор и според нуждите си по всяко време на деня. Започвайте винаги със“Сутрешно Дишане”.

Самооценка

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА СЪЗНАНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ


За да ви помогнем да се самооцените правилно, ще изброим най-важните характеристики на високото съзнателно ниво:

 • Самоконтрол
 • Способност за контролирано отпускане 
 • Постоянно и стабилно състояние на спокойствие и равновесие
 • Подобряване на здравето и увеличаване на жизнената сила
 • Повишаване на работоспособността и намаляване на умората
 • Освобождаване от тревожните мисли
 • Изолиране от негативното влияние на окръжаващата среда
 • Забавяне процеса на стареене
 • Самоопределение
 • Съзнателно използване на разума за постигане на успех
 • Повишаване на способността към адаптация и интелектуална устойчивост
 • Духовно, морално и интелектуално усъвършенстване


Препоръчваме да се самооцените на два етапа:

 • Преди изпълнението на зададените упражнения, за да знаете своето изходно състояние във всички аспекти.
 • След изпълненията на упражненията, за да оцените напредъка си по отношение на началната самооценка


Направете самооценка като изберете от следните възможности:

 ABC
Здравословно състояние добро нормално лошо
Ниво но жизнената енерги високо средно ниско
Ниво на отпускане добро средно ниско
Ментално спокойствие високо средно ниско
Способност за концентраци висока средна ниска
Творчески способности високи средни ниски
Емоционален контрол високи среден нисък
Ниво на тревожност ниско средно високо
Ниво на търпимост високо средно ниско

 

Направете извод какво сте постигнали в резултат на извършената практическа работа:

Проверете към кои раздели - А, В, или С попадат повечето от отговорите ви и според резултата прочетете съответния параграф:

Ако повечето от отговорите ви са в раздел А, това означава, че работите съзнателно и правилно. Продължавайте! Правете тези упражнения още по-често и безупречно. Вие сте постигнали нов начин да бъдете цялостен и интегриран човек, който продължава да  работи за постигането на съединение със самия себе си.

Ако повечето от отговорите ви са в раздел В, това означава, че вашите постижения са относително по-скромни и трябва да работите повече и по-настойчиво. Независимо, че сте постигнали добри резултати, има още какво да се желае по пътя на собственото ви самоусъвършенстване.

Ако повечето от отговорите ви са в раздел С, това показва относително ниско ниво на постижение. Не забравяйте, автоматизмите на вашето поведение са много силни и могат да се преодолеят само при наличие на волево усилие и вътрешна мотивация. Опитайте пак и ще видите че още докато практикувате упражненията, ще почувствате вътрешен покой и хармония. И резултатите, които неизбежно ще дойдат, драматично ще подобрят живота ви. Всичко зависи от вас.  

При всички случаи оценявайте резултатите си, наблюдавайте дали те се подобряват или не. Това ще ви покаже посоката нататък.  
Всички ние имаме черти, които е трудно да преодолеем, и ако не работим с тях, те ни спират и поглъщат огромни количества от жизнената ни енергия.

Повишаване нивото на съзнанието позволява на човек да се доближи до реалността и да посреща трудностите със сила и решителност. Чрез високото ниво на съзнателност се постига оптимизъм и радост от живота с разбирането, че всеки жизнен опит, какъвто и да е той, е полезен за нашето духовно, морално и интелектуално усъвършенстване, за нашето пълно и всестранно развитие. 

Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.