Ученията / Седемте принципа / Причина и следствие

The Seven Principles

The Seven Principles - Cause and effect"Всяка причина има своето следствие; всяко следствие има своята причина. Всичко се случва според  този закон. Случайността не е нищо друго, освен име на закон, който още не е разпознат. Съществуват много нива на причинно-следствената връзка, но на никое от тях още този закон не може да се избегне."

Понятия

Всичко във Вселената има своя специфична причина; няма причина без следствие, нито има следствие без причина. Мащабът на едно следствие е равностоен на важността на причината, която го е породила.

Този принцип действува особено силно на равнището на енергията: материална, ментална и духовна.

Не съществуват понятия като случайност или съдба. Ние използваме тези думи само когато не можем да идентифицираме причината.
Хората обикновено познават само следствията. Херметикът се стреми да разбере причината.

Принципът на Причината и следствието ни дава възможност да разберем връзката между събития, които са ни се случили в миналото, било то в този или предходен живот. И в този смисъл, думата “карма” се отнася към причина, чието следствие - позитивно или негативно - все още не се е проявило.

Принципът на Причината и следствието дава рационално обяснение за ред очевидни несправедливости в този свят, където можем да наблюдаваме следствията, без да разбираме причините.

За да осъзнаем този принцип, важно е да разберем, че във всичко случващо се в живота ни - благоприятно или не - трябва да видим причините, които ние сами сме задействали - без значение съзнателно или несъзнателно. Затова е безпредметно да обвиняваме Бога, съдбата, лошия си късмет или когото и да било, тъй като само ние, и никой друг, си връчваме собствените награди и наказания.
Няма значение дали помним или не момента, когато сме извършили нещо, но Принципът на Причината и следствието винаги ще действа и неизбежно ще ни застигне.

Дълбокото разбиране на този принцип ни позволява да намираме решението на много от нашите житейски проблеми, както и напълно съзнателно да създаваме благоприятни причини, за да заслужим получаването на благоприятни следствия.     


Упражнение 1:

Намерете причината на проблем, който ви вълнува в момента.

  • Изберете проблемите, които бихте искали да анализирате под лупата на този принцип, един по един.
  • Не се опитвайте да прикривате свои очевидни вини, или да упреквате обстоятелствата и другите хора. 
  • С цялата си честност, посочете момент, в който бихте постъпили  по-добре и различно от онова, което сте правили досега. 
  • Открийте по какъв начин вие сте допринесли нещата да бъдат такива, каквито са.
  • Опишете урока, който ви преподаде животът.

     
Упражнение 2:

Съзнателно създавайте позитивни Причини:

  • Изберете и отделете, един по един, проблемите, които искате да разрешите положително.
  • Не се фокусирайте върху това, какво други хора трябва да направят за тяхното разрешаване.
  • Планирайте по най-добрия за вас начин какво трябва да направите по отношение на поведението, емоциите и мислите си, определете активните стъпки, които трябва бързо да предприемете, за да промените ситуацията.
  • Очертайте една действена стратегия и съзнателно следвайте приложението й, без да забравяте, че това, което правите сега,  създава една различна и положителна Причина.
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.