Ученията / Херметически речник

Hermetic dictionary

Автоматизъм:

 • Това е обичайната реакция на човека при сблъсък с едни и същи, повтарящи се обстоятелства.
 • Тип човешко поведение, “обусловено” от ситуацията, била тя емоцонална или физическа.


Будност:

 • Това означава да се събудиш от съня на сетивните стимули.
 • Да си в непрестанна готовност и в пълно самосъзнание. 
 • Състояние на висше бодърстване, което позволява да гледаш света по-обективно и реално.
 • Да си в настоящия момент.

Внимание: 

 • Степен на вниманието, което спазваме в своите действия, емоции и мисли.
 • Способност да  предвидим резултатите от собствените си действия. 
 • Моментът, в който органите на нашите чувства са максимално будни.


Волево «Аз»:

 • Това е тази част от нас, която ни позволява да отидем отвъд своите ограничения, леност, стремеж към удобства, отвъд страховете и навиците си.
 • Самото название акцентира върху волята, тя именно ни помага да преодолеем трудностите и препятствията. 
 • Това е вътрешният психически център на човека, изграден чрез методична практическа работа, която го прави единствено отговорен за развитието и трайността на вътрешния му свят.

Вътрешен свят:

 • Това е всичко, което човек чувства и мисли:импулси, цели, желания, страхове, тревоги; всичко онова, което го движи напред, или му пречи, което му позволява или забранява да извършва нещата в живота си.

Вътрешен папагал:

 • Автоматичен вътрешен глас, който никога не млъква.
 • Мисли, които постоянно и неизменно се повтарят.


Да си съзнателен означава:

 • Да притежаваш собствения си ум.
 • Да контролираш вниманието си и волево да го насочваш.
 • Да не те блокира средата, в която живееш.
 • Да съществуваш “тук и сега”.

Дух:

 • Това, което наистина сме.
 • Нашата същност. 
 • Това, което винаги ще остане с нас.  
 • Това, за което сме родени.


Ентропия:

 • Безпорядък.
 • Хаос, неработоспособност. 
 • Природен феномен, който гарантира случване на най-вероятното. 
 • Закон, който се проявява на физическо ниво и показва степен на безпорядък.

Значение:

 • Реалната причина за нещата.
 • Дълбокото значение на нещо. 
 • Същността на понятието или действието.

Извличане на квинтесенцията:

 • Извличане същността от знанието чрез дълбоко разбиране.
 • Използване на жизнения опит и уроците от ежедневието за духовно развитие.

Ментално преработване:

 • Ментална дейност, която позволява да се извлече “значимост” от всеки преживян опит, ситуация и жизнено обстоятелство. 
 • Усвояване, разбиране и улавяне истинското значение на нещата.
 • Задълбочаване на значението и прилагането му върху други области и ситуации.
 • Извличане на квинтесенцията на знанието и включването й в начина на живот.


Морал:

 • Да се постъпва в съответствие със Законите на Природата.

Негаентропия:

 • Ред, спестяване на енергия.

Недостатъци:    

 • Вид предизвикателство.
 • Източник на енергия, получена след тяхното преодоляване. 
 • Изходен материал за самоусъвършенстване. 
 • Увреждащи душата качества. 
 • Липси, преодоляването на които води до удовлетворение.


Ниво на Будност:

 • Нивото на внимание, което човек влага в онова, което върши, мисли и чувства.
 • Способност да  види себе си в процеса на всяко действие.

Отъждествяване:

 • Феномен на загубата на самосъзнание.
 • Временна загуба на «Аз-а» и приковаване на вниманието върху външен стимул. 
 • Когато човек се отъждествява с дадена ситуация, без да има силата да се отдели от нея. 
 • Когато човек, наблюдавайки нещо, престава да бъде себе си и се отъждествява с това нещо.

Полусън:

 • Ниско ниво на съзнанието.
 • Състояние на недостатъчна будност.

Препятствия:  

 • Емоционални аспекти или убеждения, които не позволяват на човека да се стреми към високи цели.
 • Неспособност за разбиране, препятстваща духовното развитие. 
 • Вътрешна подсъзнателна съпротива.


Природа:

 • Разбирайте Космос, Вселенски Разум, женската част на Бога.
 • Материално проявление на Бога.


Програма:

 • Информация, записана в човека, от която той може да се  освободи само с цената на свръхусилие.
 • Обусловено поведение; пребиваване в конкретно време-пространство. 
 • Серия подсъзнателни наредби, които управляват живота ни.

Разбиране:

 • Състояние, в което индивидът осъзнава дълбокия смисъл на понятията и събитията.
 • Свързва се с действия, резултат от пълното разбиране на важността на момента.
 • Отнася се до знанието, което има индивидът за самия себе си и/или за конкретни обстоятелства.
 • Да се разбира нещо, означава да се знае същинския му смисъл, а това води до различно, живо и динамично, познание.
 • Разбирането е най-висшата форма на знание.

Разпрограмиране:

 • Разбива механизма, който ни принуждава да постъпваме винаги еднакво, независимо от намерението и волята си.

 
Свръхусилие: 

 • Огромно усилие, което полагаме по собствена воля, при високо ниво на съзнание, и което по принцип не трябва да правим, но го извършваме в името на конкретна цел.
 • Това не е механично, а съзнателно действие.


Сила на волята:

 • Енергия, сила, решителност, ангажираност.
 • Сила или енергия, които ни позволяват да правим това, което не искаме, но знаем, че трябва да направим.
 • Съзнателна сила, насочена към преодоляването на инерцията и безпорядъка.


Сомнамбулизъм:

 • Това е  менталното, емоционално и физическо състояние на човека в неговото ежедневие.
 • Буквално, това е ходене по време на сън, с тази разлика, че ходейки, се смятаме за будни.
 • Непроизволно състояние, при което всичко, което ни се случва преживяваме така, сякаш става с някой друг и не е наш опит, а се възприема под наркозата на нашите емоции, разум и телесност.


Съзнание:

 • То е възможност на индивида да види и разбере случващите се вътре и около него/нея събития.
 • Способност за поглед към реалността такава, каквато е.
 • Умение да се “складира” само значителното.
 • Спазване на ментална яснота.
 • Духовна дарба, която способства разбирането.


Сън:

 • Състояние на недостатъчна будност; обичайното състояние на човека в ежедневния му живот.
 • Пребиваване под хипнотичните стимули на обкръжаващата среда. 
 • Стагнирано, забулено състояние, което не ни позволява обективно и безпристрастно да видим реалността около себе си.


Хермес Трисмегист:

 • Древноегипетски философ, основател на Херметическата Философия.


Херметизъм:

 • Оперативна Философия и практика, основана в Древен Египет от Хермес Трисмегист.
 • Това е подход, смисъл, форма на живот. 
 • Негова основа са Седемте Херметически Принципа или Закони на Природата.
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.