Ученията / Седемте принципа / Зараждане

The Seven Principles

The Seven Principles - Gender"Полът присъства във всичко; всяко нещо има мъжко и женско начало; полът се проявява във всички планове".

Понятия

Зараждането е жизнен импулс, който не може да възникне и да съществува без наличието на положителен и отрицателен полюс. 

Вечно променящата се Вселена непрестанно пулсира между цикли на трансформация и сътворение. На физическо ниво, например, силата на привличане заставя електроните (с отрицателен заряд) да се въртят около протоните (с положителен заряд). При хората и животните този жизнен ритуал неизменно се повтаря: яйцеклетката привлича сперматозоидите до момента, когато някой от тях не проникне в нея, и... чудото на живота се случва.

Когато житейските проблеми, които са отрицателния полюс, се оплодят от позитивна, зареждаща енергия, ние ще можем много по-лесно да постигаме своите желания и цели. Така е и с духовния прогрес: ние набавяме съзнателност в сблъсъка между инерцията и силата на волята под контрола на събудения ни вече ум.

Този закон ни показва как в Природата мъжкият и женският принцип са в непрекъснато взаимодоействие. Във всеки свой план женската енергия се стреми да се обедини с мъжката, да погълне активните й свойства, за да създаде ново начало. Мъжката сила опложда, женската зачева.

Принципът на зараждането се проявява във всички планове: физически,  ментален, емоционален, духовен. Този принцип е отговорен за неспирното навлизане на нови елементи в живота ни.  

Упражнение 1:

Прегледайте отново общите проекти между вас и вашия партньор/партньорка:

 • Припомнете си онези проекти, които сте планирали заедно както и процеса, през който сте преминали до постигане на желания успех (или евентуален провал).
 • Анализирайте всеки отделен момент, измерете нивото на съпътстващата хармония помежду ви. 
 • Спомнете си до каква степен крайната цел е интересувала и двама ви, или е била приоритет само на единия от вас. Ако е било така, бил ли е единият партньор напълно елиминиран, или просто е бил помолен да се съгласи с вече взето решение?  Чрез консенсус или еднолично са били вземани решенията в общия ви проект?
 • Бяха ли споделяни помежду ви напредъкът, успехите и трудностите, или отговорността се поемаше само от един от вас.
 • Този анализ със сигурност ще ви помогне да направите някои интересни изводи, свързани с Принципа на Зараждането.


Упражнение 2:

Осъществете една конкретна промяна в себе си:

 • Изберете качество, което бихте искали да развиете като личност, напр.: подреденост, искреност, мекота, доверие.
 • Негативният полюс на изброените качества съдържа опозитивните им характеристики, обратни на онова, което бихте икали да развиете у себе си.
 • Приведете позитивната енергия в действие, за да осъществите промяната.
  • Опитайте се да разберете как обичайното ви поведение ви отдалечава от качествата, които искате да придобиете.
  • Дефинирайте типа отношение и поведение, които са най-близо до избраната от вас личностна промяна.
  • Наблюдавайте хора, които притежават от качествата, които вие искате да развиете у себе си.
  • Употребете силата на волята си, за да наложите случването на желаната промяна.
  • Не изпускайте от внимание целта си, стойте мотивирани и не преставайте да се стремите към себеусъвършенстване.
 • По време на целия процес наблюдавайте какво се случва вътре във вас (със самочувствието ви, с вашата бдителност, с отношението ви към другите и към самите вас), и извън вас (усилието, което ви струва да поддържате желаната промяна, както и следствията от тази промяна в живота ви).
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.