Ученията / Xерметическа философия

Hermetic Philosophy

Представяте ли си свят, в който нито шофьорите, нито пешеходците имат понятие от светофари, пътни знаци и правила за  движение по пътищата?

Представяте ли си този хаос, смут, недоволство, болка? Един свят, в който се случват позитивни и негативни неща, където се редуват периоди на сполуки и провали, а вие не разбирате причината за всичко това.

Е, добре дошли на планетата Земя!!!

Hermetic PhilosophyОперативната Философия, вдъхновена от херметическите учения, ни учи на правилата за движение, тя сочи посоката на жизнения ни път.

Херметическите учения от своя страна се коренят във вечните природни закони, които управляват живота, Космоса, животните, растенията, клетките в нашето тяло, та дори и Бога. Те представляват техническа и научна система за личностно развитие, с помощта на която повишаваме нивото  на своето съзнание, а това ни учи да се оглеждаме внимателно и да действаме целенасочено.

Подобна жизнена перспектива ни помага още, да променим и усъвършенстваме своето поведение, както и да се избавим от вредните  навици, и недостатъци. В този процес постепенно ще се активират латентните ни способности, ще се изяви скрития ни потенциал. Нещо повече, Оперативната Философия може да ни помогне да израснем не само като човешки същества, но и да допринесем за усъвършенстването на цялото човечество, при това, в съвсем реален, конкретен смисъл.

Оперативната Философия ни учи, че за да промениш  света, първо трябва да промениш самия себе си. Това учение е основано главно на емпиричен опит, както и на разбирането за връзката между нашите постъпки в ежедневния живот и последствията от тях.

Оперативната Философия ни дава инструменти за осъзнаване взаимодействието ни с живота, така че чрез разбиране на самите себе си и на хората около нас, да постигнем състояние на покой и щастие.

Минавало ли ви е някога през ума, че философията може да бъде нещо забавно и интересно? Или, че процесът на нейното усвояване с нещо напомня повече Олимпийски игри, отколкото четене в библиотека? А хрумвало ли ви е, че за да станеш философ, трябва да си изначално смел и силен?

Някой би ли допуснал, че философията може да подобри здравето и да удължи живота? Много хора, практикуващи Оперативна Философия, шеговито я оприличават на бънджи скок? Някои последователи пък сериозно твърдят, че тримесечен опит на практикуващ хереметик се равнява на двугодишно околосветско пътешествие.

Добре дошли в херметизма!

Защо се нарича Херметизъм?
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.