Ученията / Вътрешни спортове

Internal Sports

The internal olympic stadiumВътрешни спортове™ ще наричаме практиките за постигане на онзи набор от качества, които ни помагат да успяваме в ежедневния живот, както материално, така и духовно.

Животът за херметика е това, което е Олимпийският стадион за атлета. Това е предизвикателство, възможност за усъвършенстване и самоизграждане чрез събитията от ежедневието.

Отношението към вътрешната работа на херметика не е по-различно от отношението на спортиста към големия спорт.

Ето защо наричаме тези практики Вътрешни Спортове.

Предлагаме да откриете как може да развиете в себе си подобни качества. Кога и колко ще практикувате е ваш личен избор. Ефектът, който ще усетите от тези практики в ежедневието си, ще бъде вашата най-силна мотивация.

Ето някои от качествата, които можете да развиете чрез Вътрешни Спортове:

Да приемеш предизвикателствата

Internal Sports

Този вътрешен спорт включва: поддържането на едно непрестанно усещане за преодоляване на препятствия, чупене на бариери, справяне с трудности, достигане на на личностни граници.

Причина? По пътя на самоусъвършенстването да откликваме на всички жизнени предизвикателства и непрекъснато да се развиваме.

Позитивност

Internal Sports

Оптимизмът и песимизмът са два възгледа, които принципно определят качеството на живота ни. В Природата всичко е двойствено и човек може да избира между позитивния и негативен подход към нещата.

Когато се поляризираме в негативната или позитивната посока, ние задействаме и съответстващата на тази поляризация причинно-следствена зависимост.

Дисциплина

Internal Sports

Дисциплината като вътрешен спорт зависи от лично взетото решение на човека да постигне конкретна цел.

Дисциплината също е ключова за преодолявяне на препятствията, с които животът ни изненадва ежедневно. Без дисциплина пътят ни напред се затлачва, целите се отдалечават или деформират, ентусиазмът изчезва, човек става слаб и се отказва от поетия път.

Сила на волята

Internal SportsЛесно е да вършиш нещо, което харесваш или искаш.Трудно е да вършиш това, което не ти харесва и му се съпротивляваш, но знаеш, че трябва да свършиш.

Създаване на енергия

Internal SportsСъздаването и запазването на енергията са от огромно значение за здравето и успеха в живота ни.

Всеки ден ние натрупваме, изразходваме и възстановяваме енергия. Ако не я възстановим, ще се почувстваме изпразнени и без нужната сила да посрещнем предизвикателствата на следващия ден.

Неутрализиране на ентропията

Internal Sports

Ние се подчиняваме на природните закони. Един от тези закони гласи, че всичко в живота има една “естествена” тенденция към безпорядък (Закон за Ентропията). 

Безпорядъкът се създава без усилие, той е пътят на вероятното, когато оставяме нещата да се случват от самосебе си. Порядъкът, обаче, не може да се случи от самосебе си, той трябва да се създава целенасочено, с усилия и осъзнаване.

Да държим на думата си

Internal Sports

Много качества у другите ни възхищават, но със сигурност най-хубавото, което можем да кажем за някого е, че “държи на думата си”.

Когато държим на думата си, ние показваме самоуважение, а също така будим уважението на другите. В този смисъл думата “достоен” означава да у-стоиш на думата , или обещанието си.

Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.