БЪЛГАРИЯ - Правна защита

Основни положения

Този уебсайт е създаден от Института по Херметическа философия като безплатна информационна услуга.

Правни понятия и условия

Цялата информация, съдържаща се в този уебсайт, включваща текстове, образи, видеоматериали, графичен дизайн или кодове на какъвто и да било език, е интелектуална собственост на ИНСТИТУТА ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ.

Въпросната организация е единствен и изключителен притежател на всички права, свързани с упоменатата интелектуална собственост, под всякакви нейни форми, и в частност правото на възпроизвеждане, разпространение и пресъздаване. В случай, че бъде използвана информация от този уебсайт, той трябва изрично да се посочи като единствен източник.

Потребителите на сайта са упълномощени да ползват цялата информация, която той съдържа, да правят лични копия чрез базисната или други персонални компютърни системи, отчитайки че копираните материали са предназначени за лично ползване и не могат да се предоставят на трета страна, или да се инсталират на друг сървър, както и във всякаква друга локална мрежа, така че да позволят на евентуални „трети” лица да имат достъп до нея, чрез средства различни от официалния уебсайт, собственост на ИНСТИТУТА ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ.

Интернет потребителите на сайта нямат право да разпространяват, модифицират, предлагат или публично дискутират информацията, съдържаща се в този уебсайт, включително и чрез електронна поща.

Всяко нарушение на забраните или нарушения в горния параграф ще се считат за погазване на правата на интелектуалната собственост на ИНСТИТУТА ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ и ще доведе до съответните административни, граждански или криминални наказателни мерки.

Символите и логото на ИНСТИТУТА ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ са защитени от Закона за търговската марка и интелектуалната собственост. Използването на тези символи от неупълномощени лица е строго забранено. Достъпът до този сайт не дава на потребителите никакво право и в никакъв смисъл да използват интелектуалните му права. ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ си запазва правото да търси съответната отговорност за всяко извършено нарушение, както и да изисква съответната, предвидена от закона, гражданска, административна или криминална мярка.

Отговорност за съдържанието и обновяването на този уебсайт

Потребителите на този уебсайт са изцяло отговорни за достъпа си до него, както и за използването на съдържащата се в него информация. ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ ще следи за последствията от всяка дейност, в резултат от ползването на уебсайта.

ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ не отговаря за допуснатите грешки в съдържанието на сайта, свързани с променените условия на живот, независимо от усилията му да не допуска и коригира подобни грешки.

По същия начин, ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ не носи никаква отговорност за информация, съдържаща се в друг уебсайт, към която потребителят би се насочил чрез линковете, съдържащи се в сайта.

Смисълът на линковете към други уебсайтове е само за допълнителна информация и по никакъв начин не предполага каквито и да било препоръки или покана към потребителя да посещава тези сайтове. ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛИСОФИЯ не носи никаква отговорност за актуални или очаквани резултати, на каквито потребителят би се надявал, следвайки упоменатите линкове.

ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ не носи никаква отговорност в случай на грешка в системата, породена от неизправност или повреда на сървърите, свързани в мрежата.

ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ си запазва правото да забрани или блокира достъпа на всеки интернет потребител, който изпраща, „качва”, или предлага в уебсайта материали с незаконно или неморално съдържание. Нещо повече, ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ ще използва всички законови средства, и в сътрудничество с органите за сигурност, ще предотвратява всеки опит за експониране на незаконно или неморално съдържание в уебсайта.

Защита на личните данни

ИНСТИТУТЪТ ЗА ХЕРМЕТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ информира своите потребители, че в съгласие със Закона за защита на личните данни, ще използва индивидуална информация само по необходимост, свързана с контекста, легитимните причини и спецификата на тези данни. Тази информация ще бъде заличена веднага след изчерпване на необходимостта от нейното изискване, в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.