Ученията / Mорална физика

Moral Physics

Moral Physics„Защо да бъда добър? Какво ще рече да си добър? Какво печеля от факта, че съм добър?
Добрите хора по-облагодетелствани ли са от лошите?
Ще бъда ли по-щастлив, ако съм добър?
Искам да уверя моите читатели с цялата си отговорност, че ако следват моралните норми, изложени в тази книга, ще бъдат не само  по-щастливи, но и ще постигнат истински успех в живота си. Тук не става дума за обикновен успех, а за УСПЕХ с главни букви, който е същностен за всеки и е постигане на целта, заради която сме създадени. А добре знаем, че истинската духовна еволюция неизбежно включва и успеха в ежедневния ни живот.”

От книгата „Морал за 21 век” от Дарио Салас Соммер ( псевдоним Джон Бейнс)

 

Понятия

Да бъдем честни със себе си и другите.
Дали понятието „морал” не звучи малко остаряло и демоде? Като стара черно-бяла снимка, която е била красива за времето си, но днес изглежда анахронично и малко смешно.

Как така понятието „морал”, което би трябвало да бъде най-извисеното и глобално понятие на нашата цивилизация и на цялата ни планета, е различно за различните страни и култури? Как става така, че нещо, считано за аморално преди сто години, се приема за морално днес?

Моралът, който обикновено имаме предвид, е вид културно и общочовешко понятие, променливо във времето, и в корелация със съответните политически или икономически изгоди.

Моралната физика е далече от такова разбиране. Тя обозначава един по-дълбок морал, независим от религиозни, културни, комерсиални, исторически или времеви предпоставки. Това е моралът на Природата, на вечните, древни като Живота закони, доказани от науката и физиката в частност.

Моралната физика не е набор от препоръки и идеи; тя работи с начините за използване на фините енергии между човека и Природата, все още малко известни. Макар и невидими, тези енергии не са „свръхестествени”, те са изцяло материални и съществуват реално в нашия свят. Те могат да се проследят във фотонното излъчване, предизвикано от нашите постъпки, мисли и чувства. Фотоните се отделят от физическите тела и проникват във Вселената със скорост почти равна на скоростта на светлината.

Физическата природа на морала е свързана с женските свойства на Природата. Тя, като космическа матка зачева фотонните импулси, излъчени от хората. Фотоните носят вибрационна информация за човешките страсти и Природата ги връща обратно, в еквивалентни количества, към тези, които са ги излъчили.

Всеки човек е свързан с невидими нишки с Вселената и  всичките му вибрации -позитивни или негативни, които той предава, се връщат към него, многократно усилени. С други думи, Моралът не е само взаимовръзката между причина и следствие, но е  вечна вибрационна и енергийна връзка между човека и Космоса.

Едва ли някой е можел да си представи, че моралът е могъщ инструмент за постигане на успех в живота, в случай че се действа в съгласие с Висшия морал, който е хармоничен с Природата.

Разбирането, че успеха и щастието зависят от безупречното морално поведение, дава огромна вътрешна сила на онзи, който постъпва в съгласие с такава висша етика.

Всеки, който разбира и живее  по правилата на Моралната Физика, разбира преимуществата на вътрешната хармония, липсата на гняв, завист и обида, наслаждава се на изпълнен с щастие живот, в съвършена хармония с Природата.

Какво можем да научим като практикуваме Морална Физика?
Книги
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.