Ученията / Хипсосъзнание / Двигателно превъзпитание

Hypsoconsciousness - Motor Re-education

Съноподобното или хипнотично състояние на човека се прекъсва със съзнателни движения на тялото.

Съществува непрестанно взаимодействие между нашите движения, емоции и мисли. Това взаимодействие позволява да се самоконтролираме и променяме чрез наблюдение и промяна на извършваните от нас движения.

Понятия

Hypsoconsciousness - Motor Re-education

Какво се разбира под механично движение и рефлекторно действие?

Когато изпитвате гняв: Напрягаете ли мускулите на лицето си, свивате ли юмруци? Използувате ли груб език, правите ли резки движения?

Когато сте уплашени: Напрягате ли тялото си? Потите ли се? Треперите ли? И т.н.

Когато се радвате: Усмихвате ли се? Нещо кара ли ви да се смеете?

Когато тревожна мисъл кръжи из главата ви: започвате ли да барабаните нервно с пръсти, появява ли се заекване, тик?

Съществува непрестанно взаимодействие между движения, емоции и мисли. Това взаимодействие ни позволява да се самоконтролираме и променяме чрез извършваните от нас движения.

Автоматичните движения (а повечето от нашите движения през деня са автоматични) причиняват, усилват и поддържат ниско ниво на съзнание, създават общо състояние на отпадналост.

За какво би допринесло превъзпитанието на движенията?

Съзнателните движения позволяват:

 • Повишаване общото ниво на съзнание.
 • Живеене в реален свят и в настоящ момент.
 • Психическо и ментално отпускане.
 • Развитие на волята и самоконтрола. 
 • Издигане нивото на интелекта за постигане на максимална   ментална яснота.


Техниката за превъзпитаване на двигателните навици се свежда до разбирането за бавни и преднамерени движения в състояние на повишено съзнание, сякаш всяка крачка изисква предварително обмисляне. Ще видим как постепенно, със забавяне на движенията си, ще постигнем невероятно усещане за спокойствие и вътрешен баланс.

Най-важният момент в тази техника се заключава в преднамереното усилие да се усъвършенстват движенията, като в същото време се внимава те да се извършват бавно, за да се влезе напълно в техния ритъм.

Съзнателният ръчен труд действа като мощен психически стабилизатор и притежава неподозирани възможности за церебрална модификация, тъй като съзнателните действия създават нови мозъчни вериги, които разрушават автоматизма на традиционното обучение.

Тази техника е особено ценна при случаи, свързани с бързо решение на конкретен проблем, а също за справяне с умората, гнева, депресията, еуфорията и др.

Упражнения

Упражнение № 1 – Ходене

Когато ходите, гледайте съзнателно право пред себе си,  движете се много по-бавно от обикновено, сякаш обмисляте всяка крачка.
Това упражнение отпуска, омиротворява, успокоява и в същото време възстановява енергията.

Доброволното преместване в пространството създава нужното ниво на самосъзнание, допринася за така нужната самоидентификация на Аза.

В продължение на пет минути се опитайте да не мислите за нищо и само се концентрирайте в движението на тялото си...

Това е жив пример за подобно упражнение.

Es necesaria una versión más moderna del Adobe Flash Player.

getflashplayerGet Adobe Flash player

Упражнение №2 – Съзнателно движение на ръцете

Това упражнение се състои в изработване на малка фигурка от пластелин. Цветът е без значение. Всички движения трябва да са бавни и съзнателни.

Същината на тази техника се заключава в това, да се положи съзнателно усилие за усъвършенствуване на движенията, и същевременно умишлено да се понижи обичайната скорост на изпълнението.

Можете да използвате тази практика за постигане на по-голяма съзнателност в движенията си в моментите, когато трябва да се успокоите, да възстановите енергията си, да се съсредоточите върху своето “Аз”, или да разрешите позитивно даден конфликт. Време за практикуване - 10 минути.

Es necesaria una versión más moderna del Adobe Flash Player.

getflashplayerGet Adobe Flash player

Упражнение № 3 – Съзнателно обличане

Това упражнение се състои в това да осъзнаете тялото си и  движенията, които извършвате, докато се обличате. Обличайте се бавно, като се стараете да усъвършенствате всяко свое движение и да усетите с всяка част на тялото си съприкосновението с дрехата.

Като всички упражнения за превъзпитаване на движенията и това  ще повиши осезателно енергийното ви ниво. Фокусирайки се върху “Аз” –а си ще усетите прилив на спокойствие, което ще позволи  да започнете деня си в състояние на  физическа и ментална хармония.

За най-добри резултати е необходимо максимално да се съсредоточите върху описаната практика, да й отделите цялото си внимание. Нужна е освен това и силна мотивация, вдъхновена от ефективността на получения резултат.

Техниката се  заключава в постигане на кинетично усещане с преднамерено усилие за  усъвършенстване на  движенията чрез тяхното забавяне.

План на упражнението

За да добиете представа за резултата от обучението, моля направете първи етап на само-оценката.

Цели:

Ученикът или практикуващият трябва:

 • Да достигне състояние на самоосъзнаване.
 • Да живее в настоящия момент.
 • Да възстановява енергията.
 • Да намалява физическата и ментална умора.
 • Да развива волята.
 • Да поддържа високо енергийно ниво.
 • Да повишава менталния тонус.
 • Да намалява напрежението.


Етапи:

Първа седмица:

 • Упражнение: съзнателно обличане
 • Продължителност: 5 - 10 минути
 • Честота: всяка сутрин.

Смисълът на първия етап е човек да осъзнае настоящия момент още със започване на сутрешните си действия.

Втора седмица:

 • Упражнение: ходене.
 • Продължителност: 1,5 – 2 км.
 • Честота: всеки ден.

На този етап вниманието трябва да се фокусира върху всяко отделно движение по време на ходене.

Трета седмица:

 • Упражнение: съзнателно движение на ръцете.
 • Продължителност: 5 – 10 минути.
 • Честота: 3 пъти на ден или по необходимост.

Тук вниманието се фокусира върху постигане на съвършенство на движенията чрез тяхното забавяне. Това може да се наблюдава когато пишете, плетете, ваете, рисувате и т.н. (нашият видео-пример е с моделиране на пластелин).

Четвърта седмица:
Изпълнявайте всички упражнения само през деня, според нуждите си. Винаги започвайте със сутрешните упражнения.
Когато съзнателно променяме движенията си, ние същевременно трансформираме нашата индивидуалност, унищожавайки определени автоматични движения и (преднамерено-осъзнато) създавайки нови. 

Самооценка

ПРЕВЪЗПИТАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ЛИЧЕН УСПЕХ
                                                                                 
За да ви помогнем в само-оценката, ще посочим някои характеристики, които индикират висока степен на съзнание:

 • Самоконтрол
 • Доброволна релаксация
 • Постоянно и стабилно ниво на спокойствие
 • Подобряване на здравето и жизнеността 
 • Повишаване на работоспособността и намаляване на умората 
 • Освобождаване от тревожни мисли
 • Изолиране от негативното влияние на заобикалящата среда
 • Забавяне процеса на стареене
 • Самоопределение
 • Доброволно използване на разума за постигане на успех
 • Повишена способност към адаптация и интелектуална гъвкавост
 • Духовно, морално и интелектуално усъвършенстване

 
Предлагаме да направите тази само-оценка два пъти :

 • Преди да изпълните тренировъчната програма, за да знаете какво е началното ви състояние по всички аспекти.
 • След като изпълните програмата, за да оцените прогреса си по отношение на първоначалната само-оценка.

    
Оценете тези аспекти и определете верния за вас отговор:

 ABC
Здравословно състояние добро нормално лошо
Ниво на жизнената енергия високо средно ниско
Ниво на отпускане високо средно ниско
Ментално спокойствие високо средно ниско
Концентрация висока средна ниска
Творчески способности високи средни ниски
Емоционален контрол високи среден нисък
Ниво на тревожност ниско средно високо
Ниво на търпимост високо средно ниско


Направете извод  какво сте постигнали в резултат на извършената практическа работа:

Проверете към кои раздели - А, В, или С попадат повечето от отговорите ви и според резултата прочетете съответния параграф:

Ако повечето от отговорите ви са в раздел А, това означава, че работите съзнателно и правилно. Продължавайте! Правете тези упражнения още по-често и безупречно. Вие сте постигнали нов начин да бъдете цялостен и интегриран човек, който продължава да  работи за постигане на своята цялост.

Ако повечето от отговорите ви са в раздел В, това означава, че вашите достижения са относително по-скромни и трябва да работите повече и по-настойчиво. Независимо, че имате добри резултати, има още какво да се желае по пътя на собственото ви самоусъвършенстване.

Ако повечето от отговорите ви са в раздел С, това показва относително ниско ниво на постижение. Не забравяйте, автоматизмите на вашето поведение са много силни и могат да се преодолеят само при наличие на волево усилие и вътрешна мотивация. Опитайте пак и ще видите, че още докато практикувате упражненията, ще почувствате вътрешен покой и хармония. И резултатите, които неизбежно ще дойдат, драматично ще подобрят живота ви. Всичко зависи от вас. 

При всички случаи оценявайте резултатите си, наблюдавайте дали те се подобряват или не. Това ще ви покаже посоката нататък. 
Всички ние имаме черти, които е трудно да преодолеем и ако не работим с тях, те ни спират и поглъщат  огромни количества от жизнената ни енергия.

Повишаване нивото на съзнателност позволява на човек да се доближи до реалността и да посреща трудностите със сила и решителност. Високото ниво на самосъзнание води до оптимизъм и радост от живота чрез разбирането, че всеки жизнен опит, какъвто и да е той, е полезен за нашето духовно, морално и интелектуално усъвършенстване, за нашето пълно и всестранно развитие. 

                                                                                           I.            Plan de entrenamiento, autoevaluación está mal linkeada.Es un ancla y no se pueden hacer anclas. ¿SOLUCIÓN?

Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.