Основателят / Биография / Независими научни изследвания

Biography

Дарио Салас СоммерНезависими научни изследвания

Първо, трябва да изясня, че съм философ, а не конвенционален учен, макар да смятам, че всеки учен е с нещо философ, както  и обратното, доколкото между философия и наука никога не е правена голяма разлика.

Моят подход е фундаментално различен от всички конвенционални подходи, тъй като не се опитвам да убедя никого в смисъла на скромните си открития, а само искам да посадя семената на нещо коренно различно и да подтикна професионалните учени да търсят нови посоки и сфери, които още не са изследвани, или поне не са довели до задоволителни резултати.

Всички научни изследвания са принудени да се опрат върху наблюдения на реалността, но ние никога не можем едновременно с това да наблюдаваме самия наблюдател, нито нивото на неговата будност, откъдето идва и опасността той да проектира своите желания и страхове върху реалността,

която изследва, като по този начин неизбежно я деформира.

Известно е, че една и съща хипотеза може да доведе различни учени до диаметрално противоположни резултати. Аз съм напълно убеден, че това зависи от менталното и емоционално състояние на изследователя. Неговата позиция моделира изследването, и крайните резултати  включват всички събития в живота му. Затова аз се опитах да изследвам познавателния инструмент на наблюдателя в смисъл на неговото/нейното ниво на будност и съзнателност. Между другото, в продължение на 40 години аз самият съм работил върху оптимизирането на своя собствен познавателен инструмент.

Моите частни изследвания са се съсредоточавали предимно в сферата на здравето и хуманитарните науки.

I – ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

 1. Измерване на ниско и високо ниво на съзнание със съответния им негативен и позитивен ефект. За ниското ниво на съзнание е характерно състоянието на „липса” и пустота, докато за високото -състоянието на физическа и психологическа завършеност.
 2. Упражнения за издигане нивото на съзнание и измерването му с помощта на научни методи.


II -  ЗДРАВЕ

 1. В сферата на превантивната медицина се доказва, че негативните емоции и разрушителните мисли могат да нанесат тежки поражения върху човека.
 2. Създаване на определени методи за подобряване здравето на човека, давайки възможност на тялото да се самолекува.
 3. Доказателства, че болестите са създадени от Природата, за да може човек да приеме  житейските си предизвикателства.
 4. Научно изследване на здравето и начините на неговото подобряване.
 5. Контрол на депресията чрез естественото стимулиране на производството на допамин в организма.


III - MOРАЛ

 1. Доказателство, че моралните нарушения имат негативен ефект върху здравето.
 2. Доказателство, че неморалното поведение предизвиква огромна загуба на енергия. 
 3. Изследване на срива в телесната енергия поради морални нарушения.


IV – ИЗПОЛЗВАНИ ИНСТРУМЕНТИ  

 1. „Кирлиянова камера” на Доктор Константин Коротков (РУСИЯ) (Техника за газоразреждаща визуализация)
 2. Вега Чек (Производство Вега, Германия)
 3. Вега Тест ( Германия)
 4. Вегасом (Германия)
 5. Аудио Колор (Германия)
 6. Машина «РЕМЕ» за магнитното поле (Електрическа пулсация на магнитната енергия), конструирана от Кай Киернан (Англия)
 7. Автоматичен измервател на напрежението, Фишер (САЩ).
 8. Квантум X (комплексен биоелектрически анализ на тялото) (САЩ).
 9. Лазер Сейрин (Германия).


Това изследване стана възможно благодарение работата на следните учени :

 • Доктор Фриц Алберт Поп (биофизик, открил и измерил излъчването на биофотони от човека)
 • Доктор Бодо Келер (президент на асоциацията на биофизиците в  Германия)
 • Доктор Х.У. Лудвиг (биофизик)
 • Доктор Константин Коротков (физик)
 • Доктор Масару Емото („Посланията на водата”)
 • Доктор Джиинджу Чанг (Международен институт по биофизика, Германия)
 • Доктор Роберт О. Бекер ( Държавен Университет на Ню Йорк)
 • Доктор Алберт Писчингер (Теория на външноклетъчната матрица)

Дарио Салас Соммер

Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.