Книги / Съдържание на книгата

Books

Морал за 21 век

"Истинският морал е ръководен принцип за съблюдаване на хармония с Вселената и Природата. Онези, които стриктно спазват този принцип, винаги ще имат успех - в най-широкия смисъл на думата. Това е най-голямото постижение в  еволюционен план, към което може да се стреми човек"

Съществува едно широко разпространено мнение, че честността не е най-добрият начин да извлечеш полза от нещо. Авторът обаче твърди, че моралът е мощно средство за постигане на реален житейски успех.

В ”Морал за 21 век” няма да видим просто преповтаряне законите на природния морал, това всъщност е съвършено нова гледна точка за морала. Авторът категорично заявява - и доказва с научни експерименти - че моралът се основава на научни факти, и не бива да се асоциира с никакви идеологически или теологични предпоставки. Моралът, според виждането на автора, се базира на закона, който управлява енергията, т.е. моралът стриктно се придържа към законите на физиката. Който се съобразява с такъв морал, се съобразява със себе си, т.е. уважението към морала е себеуважение: като да посадиш семена в самия себе си. Спазването на физическия закон за морала неминуемо ще доведе до богата жътва, и така ще докаже, че наистина е доходоносно да се съобразиш с извечния природен ред.

Ако искате да научите повече за книгата, обърнете се към нас.Moral Physics


”Вътрешна екология: Морал за 21 век”- ограничено издание: само 300 екземпляра, отпечатани специално за конференцията под надслов „Глобалното затопляне и климатичните промени: време за действие”, състояла се на 11 май, 2007 г. в Сантяго, Чили. Доктор Салас Соммер  е в обща секция с бившия вицепрезидент на САЩ - Ал Гор.

ISBN 978-1-882692-07-1


ISBN 954-8208-33-4

Съдържание
ПРОЛОГ
ГЛАВА I
Основни принципи на физиката на морала 9
ГЛАВА II
Защо е трудно да постъпваме морално 27
1. Живеем в епохата на тълпите 30
2. Отчуждението в нашата епоха 38
3. Погрешната система на образование 45
4. Субективизмът на ценностите 53
5. Ниското еволюционно ниво на човека 61
6. Слабохарактерност 67
Причини за отслабване на характера и волята
a) Компулсивно търсене на удоволствие 69
б) Свръхзакрила 73
в) Безделие и сладострастие 74
г) Сексуална неопределеност 76
д) Заседнал живот 78
е) Липса на самочувствие 79
7. Хипнозата на средата 83
8. Недостатъците на общоприетия морал 90
ГЛАВА III
Норми, присъщи на истинския човек 97
ГЛАВА IV
Ценностите на средния човек 104
ГЛАВА V
Грехове и морални нарушения 113
Бракът без любов 113
Самоконтрол и отговорност 118
Фалшиво приятелство 121
Психическа и емоционална манипулация 125
Манипулиране на образа 131
Нечестност 136
Злоупотреба с власт 143
Финансова система 150
Завист 164
Егоизъм 179
Корупция 193
Посредственост 203
Паразитен вампиризъм 209
Самоопрощаване и самосъжаление 216
Живот за и чрез образа 219
Липса на лични достойнства 227
Неспособност да разграничаваме добро от зло 238
Мошеничество 246
Аборт 256
Мастурбация 282
Противоестествен секс 297
Брачна изневяра 304
Развод 312
Садомазохизъм 321
Отслабване на семейството 332
Удобство 346
Омраза 358
Употреба на наркотици 367
Неспазване на дадената дума 379
Преструвката, че не виждаме и не чуваме 386
Алкохолизъм 395
Материализъм 405
Претенции без покритие 415
Десет морални правила 425
Приоритет на личните цели 425
Ангажираност с доброто и вярност към собствения ни дух 433
Да се изправим срещу собствената ни нечестност 441
Способност да се поставяме емоционално на мястото на другите 447
Да бъдем господари на себе си 452
Да напуснем "психическото леговище” 459
Развитие на волята и каляване на характера 463
Да живеем в хармония с Природата 470
Да постъпваме съгласно закона за егалитарната еквивалентност 477
Да търсим по-дълбоки истини 482
Поглед към законността в Природата 491
ПРИЛОЖЕНИЕ
Опити, доказващи отрицателния физически ефект на някои морални нарушения 507
Измерване на електромагнитната енергия на тялото при различни биологични процеси 508
УВОД
1. Основи на експеримента 509
2. Експериментални параметри 519
3. Провеждане на експеримента 520
4. Резултати 524
5. Обсъждане на резултатите 531
БИБЛИОГРАФИЯ
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.