Ученията / Седемте принципа

The Seven Principles

The Seven PrinciplesНека отново напомним, че не държим да приемате на доверие нищо от казаното тук, докато не го проверите и докажете за себе си в процеса на неговото практикуване. Именно това наричаме “Оперативна философия”.

Когато четете раздела за Седемте принципа, приканваме ви да се опитате да наблюдавате действителността през призмата на вложения в текста смисъл. Ако нещо ви се стори нелогично, не го приемайте на доверие, просто “замразете”, задръжте мнението си за известно време. По-късно може да се върнете към същата идея, да “размразите” мнението си и да го сравните с онова, което сте формирали в съзнанието си междувременно. Възможно е в този момент да разполагате с по-голям опит в наблюдението и новото мнение вече да е по-вярно.

Херметическата философия е жива наука, основана на вечните принципи: седемте закона, които управляват съществуването на човека и Вселената. Тяхното познаване и разбиране дава възможност да се намерят отговори на големите въпроси, които  винаги си задаваме: за живота, за Вселената, за смисъла на нашето съществуване.

Ученикът, умеещ внимателно да наблюдава, ще има възможност да достигне дълбоко практическо разбиране на живота; за него ще се прояснява картината на света и същността на събитията в него. Той ще става все по-ефективен, ще придобива по- голяма способност да преуспява и да се наслаждава на живота, ще се научи как да има добри отношения с хората, да постига успех в работата си, да разбира самия себе си.

С правилното възприемане на седемте херметически Принципа придобиват нов смисъл  и такива понятия като: съзнание, самопознание, умение да се управлява енергията, начин да се подобри общуването с хората, същност на истинския морал.

Седемте Принципа или Закони на Природата

1. Принцип на менталността

The Seven Principles - Mind

"Всичко е разум, Вселената е ментална"

Този принцип обяснява, че Разумът се явява всеобщо начало на Вселената, уникална енергия, основна сила в химическото съединение между елементите.

2. Принцип на съответствието

The Seven Principles - Correspondence

"Както е горе, така е и долу; както е долу, така е и горе”

Този принцип се отнася за подобието или съответствието между различни вибрационни нива на Вселената. Едни и същи закони действат както на фините, така и на плътните нива.

3. Принцип на вибрацията
The Seven Principles - Vibration
"Няма нищо неподвижно; всичко се движи; всичко вибрира”
 
Този принцип обяснява различията в проявлението на материята, разума и Духа.
 
4. Принцип на полярността

The Seven Principles - Polarity""Всичко е двойствено, всичко има два полюса; всяко нещо има своята противоположност; сходното и несходното са едно и също; противоположностите са идентични по природа, но се различават по степен, крайностите се срещат; всички истини са полуистини, всички противоречия могат да се изгладят."

5. Принцип на ритъма

The Seven Principles - Rhythm"Всичко е на приливи и отливи; всичко се издига и спада; колебанието на махалото се проявява във всички неща; отклонението наляво е равно на отклонението надясно;ритъмът е компенсаци”.

6. Принцип на Причината и следствието

The Seven Principles - Cause and effect"Всяка причина има своето следствие; всяко следствие има своята причина. Всичко се случва според  този закон. Случайността не е нищо друго, освен име на закон, който още не е разпознат. Съществуват много нива на причинно-следствената връзка, но на никое от тях още този закон не може да се избегне.”

7. Принцип на зараждането

The Seven Principles - Gender"Полът присъства във всичко; всяко нещо има мъжко и женско начало; полът се проявява във всички планове”.

Зараждането е жизнен импулс, който не може да възникне и да съществува без наличието на положителен и отрицателен полюс.

Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.