Ученията / Седемте принципа / Вибрация

The Seven Principles

The Seven Principles - Vibration"Няма нищо неподвижно; всичко се движи; всичко вибрира”

Понятия

Този принцип обяснява различията в проявлението на материята, разума и Духа.                   

Материята и енергията са само различни вибрационни състояния на едно и също начало. Духът вибрира на по-високите нива на скалата, материята на по-ниските и по-плътните. Между тези крайни вибрационни честоти  се намират нашите мисли, емоции, желания и импулси.

Нашите мисли, емоции, желания и импулси са вибрационни състояния.

Физическото ни тяло е съвкупност от системи, които вибрират в една и съща честота, а здравето ни е вибрационна хармония между отделните биологични системи.

Всичко в нашия личен  живот се завърта около емоциите ни. Ако сме щастливи, то е защото сме в положителни вибрации, тъгата е подчертано негативна вибрация.

Дълбочината на нашите мисли пък определя нашата ментална вибрация.

Според вибрационната честота на своята интелигентност, всеки човек има собствена дължина на менталната вълна; колкото по-къса е менталната вълна, толкова човек е по - разумен и обратно.

Човешкото поведение като цяло- навици, емоционални състояния, мисловни модели, духовни и морални норми и т.н. - ще определя качеството на вибрациите на индивида, а то от своя страна ще повлиява качеството на ежедневния му живот.

Човек натрупва положителни или негативни вибрации. В определен момент тези вибрации се „освобождават” и материализират различни - ужасни или прекрасни- ситуации.

Обичайните вибрационни честоти могат да се сринат по няколко причини:

 • Здравни проблеми.
 • Депресия.
 • Вътрешни конфликти.
 • Интелектуална апатия.
 • Заразна обкръжаваща среда- когато човек поема въздействието на чужди негативни вибрации, които провокират у него аналогични вибрации.                                


Наблюдавайте и практикувайте

Наблюдавайте ефекта на музиката върху вибрационната си скала:

 • Всички ние се стремим да балансираме и хармонизираме собствените си вибрации. Даден тип музика извиква у нас чувство на тъга (звуците на индийската флейта, например), друг тип ни тонизира, трети може да бъде  порядъчно разрушителен от гледна точка на децибелите си.
 • Ефектът на музиката върху нас е основата на музикалната терапия. Затова наблюдавайте ефекта на музиката върху себе си.

     
Упражнение 1:

Силата на словото:

 • Думите ни предизвикват вибрации и влияят върху нашите вибрации. Словото има сила.
 • Постарайте се речта ви да е искрена и свързана.
 • Наблюдавайте вътрешния си свят и външния ефект, който се произвежда когато говорите позитивно, конструктивно и сърдечно.


Упражнение 2:

Поддържайте позитивно вибрационно ниво:

 • Грижете се за вибрациите си: помнете, те ще са позитивни, ако мислите, емоциите, поведението и действията ви са позитивни.
 • Свързвайте вибрационното си състояние с предшестващи събития: помнете, че ако промените в положителна насока своето отношение към ситуации, мисли и емоции, според закона за съответствието ще получите в отговор нещо еквивалентно.
 • Дръжте вибрационното си състояние високо: Често преживяваме вибрационен срив заради външно влияние. Наблюдавайте как ви влияят отношенията с другите хора, различните места, които посещавате. Ако е възможно, избягвайте контактите с нещата, които ви вредят и във всички случаи знайте, че вие може да предпазите себе си чрез съзнателно поддържане на високо вибрационно ниво по всяко време.
Отпечатай
 
Изпрати на приятел
Уебстраницата е оптимизирана за 1024x768px. за Internet Explorer 7.0 ха Windows, Safari 4.0 за Mac / Windows, и Mozzila Firefox 3.0 за Windows, или по-нови версии.